مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان بنای مسجد و مدرسه آقابزرگ یكی از باشكوهترین و زیباترین مساجد دوره قاجار در ایران به شمار می آید تمامی این بنا از جمله گنبد که جزو بزرگترین گنبدهای آجری است با آجر ساخته شده است. این مسجد به همت مرحوم حاج محمد تقی خانبان و به احترام دامادش مرحوم ملا محمد مهدی نراقی معروف به آقا بزرگ در زمان ناصرالدین شاه ساخته شده است.

آدرس: اصفهان، کاشان، خیابان علوی

برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 0 میانگین: 0]

کاشان

کاشانمسجد و مدرسه آقا بزرگ

دیدگاهتان را بنویسید